komunikat
2021-06-30
data/zabawki/999.jpg
„ Marcin Czekanow prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Czekanow For Fun w Krakowie informuje, że zabawka: auto, item no: 999G19A, kod EAN: 2281301256893, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek(Dz.U. z 2019 r., poz. 1816), z uwagi na zaniżoną grubość arkuszy folii opakowania zabawki, co stwarza ryzyko połknięcia małej części folii przez dziecko i utknięcia jej w krtani oraz zablokowania dróg oddechowych, a także stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."
komunikat
2021-05-14
data/zabawki/kartka7.jpg
„ Marcin Czekanow prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Czekanow For Fun w Krakowie informuje, że zabawka: bobas śpiewam po polsku, bez numeru EAN, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar zabawki, co stwarza ryzyko uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."
komunikat
2020-12-03
data/zabawki/aareklamacja.jpg
"Przedsiębiorca Marcin Czekanow prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Czekanow For Fun w Krakowie informuje, że zabawka: zwierzęta item no: 058-2A, kod EAN 2281302216315, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badań elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badań małych części. W trakcie badania od zabawki odłączyły się sprężynka i osie z kółeczkami, a pokrywa pojemnika na baterie otworzyła się i baterie stały się dostępne, co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych oraz niezgodnej z paragrafu 5 ust. 9 rozporządzenia, z uwagi na umieszczenie słownego ostrzeżenia o treści: "Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat" sprzecznego z przewidzianym użytkowaniem zabawki, określonego na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów " ,
Witamy na stronie
2020-04-22
data/zabawki/zapraszamy.jpg
Witamy wszystkich na naszej nowej stronie.

Portal jest przeznaczony dla osób, które sprzedają zabawki.
Aby przeglądać naszą ofertę należy posiadać konto !!
Jeżeli chcesz oglądać nasz asortyment i zamawiać towary zarejestruj się.
Po rejestracji i akceptacji konta będziesz mógł przeglądać i zamawiać.